خواص زالو

زالو جانور شگفت انگیزی است که به خاطر خواص درمانی متعدد و عجیبش، آن را در غرب جراح کوچولو (Micro Surgeon) و یا جراح مینیاتوری نیز می نامند و زالوی طبی با نام (Hirudo Medicinalis) معروف می باشد و خواص عمومی آن بدین قرار است:

خاصیت بی حس کنندگی

خاصیت گشادکنندگی عروق

خاصیت ضدانعقادی

خاصیت آنتی بیوتیکی        

خاصیت ضدالتهابی و ضدلخته ای

محققین هندوستان طی بررسی های علمی متوجه شدند که زالو خون سیاهرگی مملو از CO2 را به خون شریانی حاوی O2 ترجیح می دهد و در مکیدن خون، عروقی را انتخاب می کند که دارای غلظت بالاتر و خون فاسدتر می باشند.

زالو از سویی خون آلوده و فاقد O2 را تخلیه می کند و از سوی دیگر بزاق خود را که حاوی ماده ای آنتی کوالاگون (هیرودین) و احتمالاً بیش از یکصد نوع ماده bioactive (مثلاً ترکیبات پروستا سایکلین فرم و پروتئینی شبیه گیرنده های نیکوتینیک استیل کولین) دیگر می باشد، به موضع تزریق می کند.یعنی دو عمل تصفیه خون و ترقیق خون را همزمان انجام می دهد و بالطبع این خون سالم سازی شده به کنترل عفونتها و عملکرد بهتر سلولهای دفاعی خون و سیستم ایمنی و افزایش اکسیژناسیون بافت ها منجر خواهد شد.

چینه دان در زالوهای طبی چندین ماده ی شیمیایی تولید می کنند که این مواد عبارتند از:

داروی بیهوش کننده، عوامل محرک، گشاد کننده ی عروق، مواد ضد انعقاد و آنتی بیوتیک ها.از دیگر خواص شیمیایی غدد بزاقی، مکانیسم های ضد باکتریایی است که کپسول پلی ساکاریدی استرپتوکوک ها و دیگر باکتری های سمی و سخت را حل می کنند.این آنزیم توسط یک شرکت داروسازی بریتانیایی با عنوان علامت تجاری دارویی ثبت شده است.و نیز در تحقیقات اخیر که نتایج آن در کتاب Medical Ieech theropy انتشار یافت نیز بیان داشت در بزاق زالو ماده ای به نام LDTI که مستقیما به ویروس ایدز حمله می کند و آنرا نابود ساخته و متوقف می کند.و حتی می توانیم بگوئیم هیچ میکروارگانیسمی در بزاق زالو رشد نمی کند.