با خواص زالو درمانی می توان 60 نوع بیماری مختلف را درمان کرد که از ان جمله می توان به نازایی و ناباروری بانوان و اقایان اشاره کرد.

مشکلات نازایی در بانوان بسیار بیشتر از مردان دیده می شود و اکثر نازایی ها در خانواده هایی که دچار ان هستند مربوط به بانوی خانه است.

البته این به این معنا نیست که ناباروری در مردان وجود ندارد و درصدی از ناباروری ها مربوط به مردان است.

علت عمده ناباروری ها مربوط به نقایصی در سیستم تناسلی است که ممکن است به ترکیبات هورمونی و یا نقص در خون رسانی کامل و یا عملکرد سیستم تناسلی دارد.

در مردان ناباروری عمدتا به ناقص بودن و ناکارامد بودن اسپرم ها مربوط است ولی در خانم ها ناباروری می تواند دلایل متعددی داشته باشد که از ان جمله نقص و نابارور بودن تخمک، بر هم خوردن تنظیمات هورمونی و انواع کیست های تخمدان و رحم و دیگر موارد را می توان نام برد.

زالوی طبی سبز با داشتن یکصد ترکیب دارویی مختلف باعث می شود که خون به بهترین و استاندارد ترین حالت در بیاید و خون رسانی به اندام های تناسلی بصورت کامل انجام بگیرد و چون خون رسانی بعد از زالو درمانی به صورت کامل انجام می شود و طبق نظریه حکیم ابو علی سینا، بیشتر بیماری ها بدلیل ترکیب خون نامناسب ایجاد می شود، بدن به مرور به فعالیت طبیعی خود بازگشته و کلیه مشکلات ان با تکرار زالو درمانی مداوا خواهد شد.