در حال حاضر با توجه به بودجه سرمایه گذار ، مزرعه پرورش زالو در سه حالت خانگی ، نیمه صنعتی ، صنعتی بخش بندی می شود که در بخش خانگی با سرمایه حدود بیست تا بیست و پنج میلیون تومان و در بخش نیمه صنعتی با سرمایه پنجاه تا سیصد میلیون تومان و در بخش صنعتی با سرمایه بالای سیصد میلیون تومان می توان وارد شد . در حوزه خانگی و نیمه صنعتی سهم کارگری ( نیروی کار ) نسبت به حوزه صنعتی به مراتب بیشتر است و اغلب کنترل ها و تعویض آب ها توسط عوامل انسانی انجام می گیرد ، اما در طرح های صنعتی به صورت مکانیزه و سیستم های طراحی شده عوامل حیاتی پرورش زالو توسط رایانه کنترل و هماهنگ می شود از آن جمله است : دما ، تعویض آب ، اکسیژن رسانی ، اندازه گیری مشخصات آب و ... و همچنین سیستم اطلاع رسانی به مدیر مزرعه از طریق سیستم پیامک تلفن همراه نیز دایر می گردد تا تمامی گزارشات در مواقع بحرانی اطلاع داده شود ; ضمن اینکه امکان دسترسی آنلاین اینترنتی به سیستم و نیز دوربین های مدار بسته موجود است . هزینه راه اندازی در طرح تولید صنعتی زالو به نسبت خانگی و نیمه صنعتی به مراتب بیشتر است ولی در عوض تلفات ناشی از عوامل انسانی نیز در طرح صنعتی کمتر می گردد و این یعنی سود دهی بیشتر .

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص پرورش زالو با گروه بانک زالو تماس بگیرید .


شما عزیزان می توانید کلیه مطالب مربوط به مراحل پرورش زالو را از کانال طب سنتی ظهور به آدرس https://telegram.me/zohoorleech

دریافت کنید