شکل ظاهری زالو ها

زالوی های پزشکی دارای رنگ های متفاوتی است و غالبا زیتونی تیره تا قهوه ای و یا حنایی مایل به سیاه بوده و نوار هایی به رنگ سبز زیتونی تا سبز در طول بدن آنها کشیده شده است .زالوی پزشکی را میتوان از روی دو خط نازک رنگارنگ روی پشت تشخیص داد حاشیه پهلویی آنها (از سطح پشتی تا شکمی ) به رنگ زرد نارنجی است شکم معملا بسیار رنگارنگ است و ممکن است یک رنگ داشته باشد این نوع زالو زیر گونه ای به رنگ سبز دارد که نوار طولی آن به رنگ حنایی است که نام علمی این این جانور هیرودو افیسینالیس است 

جهت دیدن تصاویر انواع گونه های زالو کلمه زالو را به شماره 10008590 پیامک کنید