زالو معروف به عنوان خون خوار می باشد.گونه هایی از خون تغذیه می نمایند مواد شیمیایی مخصوصی در بزاق خود را که مانع از لخته شدن خون می شود را به بدن میزبان تزریق می کنند.بسیاری از زالوهای خون خوار فقط به ماهی حمله می کنند، تعداد کمی به مهره داران (از جمله مردم) حمله می کنند، و تعداد کمی هم متخصص در گروه دیگری از حیوانات، مانند لاک پشت و یا پرندگان آبزی هستند.همچنین تعداد زیادی از گونه های زالو که خون خوار نیست وجود دارد.آنها شکارچیان، کرم ها، حلرزون، حشرات آبزی، و سایر بی مهرگان هستند.


جهت کسب اطلاعات از نحوه و زمان کلاس های آموزش پرورش زالو و دریافت کارت ویزیت الکترونیک میتوانید کلمه زالو را به شماره 10008590پیامک کنید


آدرس کانال مرکز زالو ظهور:www.telegram.me/zohoorleech