بشر با ایجاد پرورشگاه های مصنوعی مانند گلخانه ها و دامداری ها به تولید گیاهان و جانورانی می پردازد که تولید آنها در طبیعت بسیار زمانبر بوده و در فصول خاصی از سال به دلیل شرایط آب و هوایی امکان پذیر است و همیشه در دسترس نیست.و ما نیز در صنعت تولید زالو با همان اهداف نسبت به ایجاد کارگاه پرورش زالو اقدام می کنیم تا از انقراض این گونه خاص جلوگیری نموده و نیز همیشه و در همه فصول زالوی پزشکی بهداشتی در دسترس داشته باشیم.لازم به ذکر است در طبیعت از اواسط  بهار (پانزدهم اردیبهشت) تا اواسط تابستان (اوایل مرداد) زالو در مرداب ها و تالابهای ایران قابل صید است و در سایر فصول امکان صید وجود ندارد.لذا یک تولید کننده زالو در کارگاه خود جمیع شرایط زیستی این جانور اعم از آب و هوا و غذا و... را فراهم می آورد تا بتواند این جانور به رشد و نمو خود در شرایط ایده آل ادامه دهد