بهترین روش جهت حمل و نقل زالو بدین صورت است که پس از شمارش زالوها آنها را داخل کیسه نخی مناسب با توجه به حجم و اندازه زالوها قرار می دهیم و سپس درب کیسه را بسته و داخل ظروف کائوچویی (یونولیتی) قرار می دهیم و جهت خنک کردن داخل ظرف کایوچویی از بطری های (پت) یخ زده استفاده کرده و درب ظرف را بسته و جهت انتقال زالوها اقدام   می کنیم