یکی از بیماری هایی که در چند سال اخیر بسیار شایع شده، سنگ کلیه است که دفع و درمان سنگ کلیه بوسیله خواص زالو درمانی به سادگی میسر است.
از مهمترین عوامل ایجاد سنگ های کلیه و مثانه تغییر عادات غذایی است که موجب شده است تا با استفاده از فست فود ها و غذاهای آماده و همچنین کم تحرک شدن مردم آمار سنگ کلیه و سنگ مثانه شدیدا رو به فزونی داشته باشد.
مواد دارویی زالوی طبی تاثیرات درمانی شگفت انگیز و بی نظیر دارند و با ورود به جریان خون باعث درمان حدود ۶۰ بیماری می شوند.
هورمون هیستامین که در بزاق زالوی طبی وجود دارد، به محض ورود به بدن باعث گشاد تر شدن رگ ها و مجاری مختلف بدن می شود.

از طرفی دیگر هورمون هیستامین شروع به رسوب زدایی از سطح رگ ها و مجاری مختلف بدن می کند و با گشادتر شدن مجاری بدن، فضا برای دفع سنگ کلیه آماده می شود.
بسیار مشاهده شده که بیمارانی که دارای سنگ کلیه بوده اند ولی به دلیل دیگری در حال زالو درمانی کردن بوده اند و با کمال تعجب مشاهده کرده اند که سنگ کلیه ای را که مدت ها آن ها را آزار می داده است مدت کمی بعد از زالو درمانی دفع شده است.